Rólunk

A Mahájána Alapítványt 2013-ban jegyeztettük be. Alapítványunk célja az alapító okiratban a következőképpen került meghatározásra:

Az Alapítvány a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjuk életminőségének javítását támogatja, tanoda működtetését végzi, helyi, lakossági összefogásokat, közösségfejlesztő programokat kezdeményez. Elősegíti a partneri együttműködést az üzleti világ, a közszféra és a civil szervezetek között a fenti cél elérése érdekében.

A céljaink megvalósítása érdekében tanodát működtetünk Csörögön. Tanodánkban harminc – elsősorban általános iskolás és néhány óvodás – gyermekkel foglalkozunk. Négy állandó munkatárssal (középiskolai tanár, tanító, szociális munkás, szociológus) és huszonegy önkéntessel rendelkezünk, utóbbiak zöme középiskolás diák.

A tanulásfejlesztésen túl tanodánk szocializációval, életpálya építéssel, kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabadidő-szervezéssel, szociális támogatással kapcsolatos tevékenységeket végez. Működésünkben jelenleg a legnagyobb hangsúlyt a tanulástámogatás, azon belül is az alapkompetenciák (olvasás, szövegértés, helyesírás, logikai készség, angol) fejlesztése kapja, hiszen ezen kompetenciák a tanuláshoz nélkülözhetetlenek.

Tevékenységünket kiterjesztjük a családokra is. Jelenleg 15 családdal tartunk kapcsolatot. Fontos számunkra a szülők életkörülményeinek javítása, munkaerő piacon történő elhelyezkedési esélyeik növelése. Ennek érdekében brikettgyártást, sajtprojektet és közösségi kertprogramot valósítunk meg.


Mahájána név jelentése

A mahájána a két nagy buddhista hagyományrendszer egyike, az úgynevezett széles út. A mahájána irányzat szerint a legfontosabb cél a bodhiszattva állapot elérése. A „bodhiszattva” szó jelentése „felébredés-lény”, ami olyan személyt jelöl, aki az érző lények szenvedésének csökkentésén, megszűntetésén dolgozik.

Alapítványunk neve részben azért lett mahájána, mert ez az irányzat, a cigányok őseihez hasonlóan Indiából származik. Így kifejezi vonzódásunkat a buddhista és cigány kultúra iránt. A széles út mindenki számára nyitott. A név pontosan tükrözi azt a szándékot, amiért alapítványunkat létrehoztuk: Segíteni szeretnénk gyerekeknek, felnőtteknek, akik nehéz körülmények közé születtek. Nem vagyunk vallási szervezet, így tevékenységünkre csak inspiráló hatással van ez a buddhista törekvés.