Bemutatkozás

A Mahájána Alapítványt 2013 óta működik az alábbit tűzte ki célul:

Az Alapítvány a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjuk életminőségének javítását támogatja, tanoda működtetését végzi, helyi, lakossági összefogásokat, közösségfejlesztő programokat kezdeményez. Elősegíti a partneri együttműködést az üzleti világ, a közszféra és a civil szervezetek között a fenti cél elérése érdekében.

A céljaink megvalósítása érdekében tanodát működtetünk Csörögön. Tanodánkban harminc – elsősorban általános iskolás és néhány óvodás – gyermekkel foglalkozunk. Négy állandó munkatárssal (középiskolai tanár, tanító, szociális munkás, szociológus) és huszonegy önkéntessel rendelkezünk, utóbbiak zöme középiskolás diák.

A tanulásfejlesztésen túl tanodánk szocializációval, életpálya építéssel, kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabadidő-szervezéssel, szociális támogatással kapcsolatos tevékenységeket végez. Működésünkben jelenleg a legnagyobb hangsúlyt a tanulástámogatás, azon belül is az alapkompetenciák (olvasás, szövegértés, helyesírás, logikai készség, angol) fejlesztése kapja, hiszen ezen kompetenciák a tanuláshoz nélkülözhetetlenek.

Tevékenységünket kiterjesztjük a családokra is. Jelenleg 15 családdal tartunk kapcsolatot. Fontos számunkra a szülők életkörülményeinek javítása, munkaerő piacon történő elhelyezkedési esélyeik növelése. Ennek érdekében brikettgyártást, sajtprojektet és közösségi kertprogramot valósítunk meg.